Untitled Document

   GENIETEN VAN ZEILEN, KRISTAL HELDER WATER EN EEN STRALENDE ZON IN EEN GASTVRIJ TURKIJE

 DISCLAIMER    
Dit is de disclaimer behoorende bij de website
www.serko-sailing.nl van SERKO SAILING ZEILVAKANTIES
   
PRIVACY VERKLARING    
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie U bent of enige informatie over U zelf te verschaffen.

Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van U nodig hebben om met U te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving of boeking te verwezelijken.

Wij streven ernaar U dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van statistieken het aantal bezoekers bij,de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.

De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Dit behoudens speciale omstandigheden,bijvoobeeld indien wettelijk vereist.

Tevens kunt U op ieder gewenst moment verzoeken Uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

   
OVERIGE JURIDISCHE INFORMATIE    
SERKO SAILING betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen,samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website,maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

SERKO SAILING aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,onvolledigheid of onjuistheid van de geboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij SERKO SAILING of bij derden welke met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan
SERKO SAILING.

Vermenigvuldigen in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door
SERKO SAILING.

   
 
© Serko Sailing | Design by EJA-webdesign.nl